עידן אשכנזי, מנהל ההרכב

פרויקט פילרמונית הרחוב בעיני הוא פרויקט בעל חשיבות חברתית עצומה. התזמורת מאפשרת להם לממש את הכישרון המוזיקלי שלהם ובדרך זו להתפרנס בכבוד.